FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मार्मा गाउँपालिका विद्यालय सञ्चालन तथा अनुमती कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/03/2019 - 15:19 PDF icon विद्यालय संचालन तथा अनुमति सम्बन्धि कार्यविधि २०७६.pdf
मार्मा गाउँपालिका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/03/2019 - 12:58 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि , २०७५.pdf
मार्मा गाउँपालिका संस्था/क्लब दर्ता कार्यविधि २०७६ ७५/७६ 05/03/2019 - 12:56 PDF icon मार्मा गाउँपालिका संथा-क्लब दर्ता कार्यविधि २०७६.pdf
मार्मा गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ संसोधित ७५/७६ 05/03/2019 - 12:54 PDF icon मार्मा गा पा आर्थिक ऐन २०७५ संसोधित.pdf
मार्मा गाउँपालिका घ वर्ग निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 10:44 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
मार्मा गाउँपालिका घ वर्ग निर्माण व्यवसाय इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 03/24/2019 - 10:39 PDF icon २२. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि (नमुना).pdf
मार्मा गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 07/19/2018 - 08:24 PDF icon आर्थिक ऐन २०७५.pdf
मार्मा गाउँपालिका योजना सञ्चालन कार्यविधि ७४/७५ 05/29/2018 - 07:51 PDF icon मार्मा गाउँपालिका योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७४-1.pdf
मार्मा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका भत्ता निर्देशिका ७४/७५ 05/29/2018 - 07:45 PDF icon मार्मा गाउँपालिका भत्ता निर्देशिका.pdf
मार्मा गाउँपालिका गाउँ कार्यपालिका कार्य विभाजन कार्यविधि ७४/७५ 05/28/2018 - 15:42 PDF icon मार्मा गाउँपालकिा गाउँ कार्यविभाजन नियमावली २०७४

Pages