FAQs Complain Problems

७६/७७

आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेट बक्तव्य

दस्तावेज: 

मार्मा गाउँपालिका लटीनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: 

२०७७/०२/१९ गते मार्मा गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेको विवरण

२०७७ /०२ /१८ गते मार्मा गाउँपालिका लटिनाथ दार्चुलाको क्वारेन्टाइनमा रहको विवरण