FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८१ ८०/८१ 07/15/2024 - 14:23 PDF icon financial act 2081
आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन ८०/८१ 01/24/2024 - 15:07 PDF icon aarthik ain
आर्थिक सहायता कार्यविधि २०८० ८०/८१ 01/19/2024 - 14:26 PDF icon aarthik sahayata karyabidhi 2080
कृषि विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका तथा नर्मस ८०/८१ 09/18/2023 - 15:46 PDF icon कृषि नर्मस.pdf
कृषि यान्त्रिकरण अनुदान वितरण सम्बन्धी कार्यविधि २०८० ८०/८१ 09/18/2023 - 15:43 PDF icon कृषि यान्त्रीकरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
विनियोजन ऐन २०८० ७९/८० 07/26/2023 - 12:18 PDF icon विनियोजन ऐन २०८० (1).pdf
आर्थिक ऐन २०८० ७९/८० 07/26/2023 - 12:16 PDF icon Aarthik en 2080
आर्थिक ऐन ७९/८० 01/10/2023 - 08:22 PDF icon aarthik act
बिषय विज्ञ प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७९/८० 12/06/2022 - 13:53 PDF icon विषय विज्ञ (रोष्टर सूची) प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधी, २०७८ pdf.pdf
मामाा गाउँपालिका क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायलाइ राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७६ ७६/७७ 04/05/2020 - 16:20 PDF icon श्रमिक सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages