FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 11/22/2021 - 19:04 PDF icon bid

लिलाम बढाबढ सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 11/17/2021 - 13:19

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 11/15/2021 - 12:41

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/26/2021 - 13:23

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/19/2021 - 13:43

मार्मा गाउँपालिका लटिनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७८/७९को बजेट बक्तव्य ।

७७/७८ 06/24/2021 - 14:23 PDF icon Final Bugget 2078

मार्मा गाउँपालिका लटिनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/22/2021 - 14:00 PDF icon Policy and Program 2078/079

मार्मा गाउँपालिका आ.व. २०७७-०७८का प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रका योजनाहरु ।

७९-८० 02/21/2021 - 11:48 PDF icon program

आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेट बक्तव्य

७६/७७ 07/17/2020 - 11:49 PDF icon Bugget

मार्मा गाउँपालिका लटीनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 06/15/2020 - 13:03 PDF icon policy and Program 2077

Pages