FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/26/2021 - 13:23

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/19/2021 - 13:43

मार्मा गाउँपालिका लटिनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७८/७९को बजेट बक्तव्य ।

७७/७८ 06/24/2021 - 14:23 PDF icon Final Bugget 2078

मार्मा गाउँपालिका लटिनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 06/22/2021 - 14:00 PDF icon Policy and Program 2078/079

मार्मा गाउँपालिका आ.व. २०७७-०७८का प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रका योजनाहरु ।

७९-८० 02/21/2021 - 11:48 PDF icon program

आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेट बक्तव्य

७६/७७ 07/17/2020 - 11:49 PDF icon Bugget

मार्मा गाउँपालिका लटीनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रम ।

७६/७७ 06/15/2020 - 13:03 PDF icon policy and Program 2077

मार्मा गाउँपालिका आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 09/16/2019 - 10:37 PDF icon final bugget and program 2076

मार्मा गाउँपालिका आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को बजेट तथा कार्यक्रम

७६/७७ 09/16/2019 - 10:34 PDF icon final bugget and program

मार्मा गाउँपालिका नीति तथा कार्यक्रम २०७६-०७७

७५/७६ 06/25/2019 - 16:53 PDF icon Marma Rural Municipality Current Policy and Program FY 2076-077

Pages