FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७८/७९ 01/07/2022 - 12:27 PDF icon invitation for bid

बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 11/22/2021 - 19:04 PDF icon bid

भवन अभिलेखिकरण सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 11/17/2021 - 13:12

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 11/15/2021 - 12:41

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/26/2021 - 13:23

उपभोक्ता समिति तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

७८/७९ 08/03/2021 - 13:10

मार्मा गाउँपालिका लटिनाथ दार्चुलाको आ.व.२०७८/७९को बजेट बक्तव्य ।

७७/७८ 06/24/2021 - 14:23 PDF icon Final Bugget 2078

कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 03/23/2021 - 15:58

मार्मा गाउँपालिका २०७५/०७६ को बजेट बक्यव्य एबम योजनाहरु

७५/७६ 07/19/2018 - 08:21 PDF icon मार्मा गाउँपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७५।७६को वजे़ट वक्तब्य एव योजना हरु.pdf