FAQs Complain Problems

८०/८१

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

श्रमाधान रोजगार मेला २०८१मा सहभागी हुने बारे सूचना ।

पकेट क्षेत्रमा खोर/गोठ सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना ।

अध्यक्ष वैज्ञानिक प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम अन्तरगत विज्ञान प्रदर्शनी आयोजना सम्बन्धी लेकम गाउँपालिकाको सूचना ।